Fynd 2005

25 kr

I detta nummer får vi lära oss en hel del om Öckeröarna i Göteborgs norra skärgård. Utgångspunkten har varit EU-projektet ”Öckeröarnas maritima lämningar i tanke och landskap”. Flera av artikelförfattarna har själva deltagit i projektet. Här i Fynd beskrivs såväl de spår som finns att se på land som fartygsrester på havets botten och vad sagor och traditioner kan berätta.

Utgivare är Fornminnesföreningen i Göteborg och Göteborgs Stadsmuseum.