Fynd 2018

50 kr

I detta nummer tas läsaren med till ett antal platser längs Bohuskusten.

Ur innehållet:

Matnyttigt för 10 000 år sedan på västkusten – diet- och näringsstrategier för jägar-samlar-fiskarna vid Huseby Klev
Adam Boethius och Hege Damlien
Rösen längs kusten
Åsa Engström och Ulf Ragnesten
Greby – en förhistorisk handelsplats vid Edet
Kristinga Bengtsson, Stig Swedberg och Annika Östlund
Stigar eller stickor, nötter eller naust. Alternativa tolkningar av några ortnamn i södra Bohusläns skärgård
Carl Löfving
Vad fanns i Mollösundet på medeltiden?
Gunnar Wallin
Bohusläns vardar – ett förbisett kulturarv?
Ulf Jonasson
Spåren efter sjöfararna. Om maritima ristningar i Bohuslän
Ingela Lundin och Linnea Nordell
Saltsjuderier i Bohuslän
Kristina Bengtsson
Skärgårdsverket på Stora Aspholmen
Anton Larsson
Klövskärs fyrplats – nedslag i en historia om ett försvunnet fyljus
Henrik Alexandersson
Sote kanal – ett kulturminne
Ulf Nyrén
Dödsort: Havet. Om krigsgravarna på Kvibergs kyrkogård
Magnus Ljunge och Maria Persson
En familjetragedi i Ulvens kölvatten
Mirja Arnshav

Utgivare är Göteborgs Stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg.