Fynd 1996 2

25 kr

I detta nummer berättas om aktuella grävningar i Västsverige. Rubriker: Stenåldersvisten på Sunningen, Boplatslämningar i Kinna, Boplatsen i Stenstorp – en tvärvetenskaplig historia, En järnåldersboplats på Skrea Backe, Rämne – en järnåldersboplats i norra Bohusläns inland, Husaby – långt före Olof Skötkonung, Ny väg mellan Skultorp och Skövde – en segdragen historia, Jakten på fornlämningar längs delar av Nordlänken – det planerade dubbelspåret till Norge.

Utgivare är Fornminnesföreningen i Göteborg och Göteborgs Stadsmuseum.