Fynd 2003

25 kr

I detta nummer kan man läsa om diverse kulthandlingar och några utgrävda kultplatser.

Artiklarnas rubriker: Går det att gräva ut bilder?, Kultberget i Unnered, Kokgroparna vid Stretered – en manifestation i kultutövandet av elden, Monumentet i Svarteborg – tolkning av en ovanlig fornlämning, Offerplatsen Finnestorp – hundra års undersökningar, Kulten av det förflutna – om vikingatida återbruk av äldre gravplatser, Kult i ortnamn på västkusten, Våtmarksoffer och källkult, Ett föl till Frey – något om hästens roll i kult och religion.

Utgivare är Fornminnesföreningen i Göteborg och Göteborgs Stadsmuseum.