Fynd 2000 1-2

25 kr

Denna gång behandlar Fynd profiler i västsvensk arkeologi. Här presenteras ett antal personer, professionella arkeologer såväl som amatörer, vilka alla varit verksamma i Västsverige.

Artiklarnas rubriker: Axel Emanuel Holmberg och Lennart Åberg om den bohuslänska forntiden, Gustaf Henrik Brusewitz: Le Art et l´Histoire, Wilhelm Berg, järnvägstjänstemannen och medeltidsarkeologen, Arkeologerna som inte stannade, Bohuslänska hällristningsforskare, Georg Sarauw – botanikern som blev arkeolog, Johan Alin – fornminnesinventerare och stenåldersforskare, Västgötaforskaren Karl Esaias Sahlström, Elof Lindälv och forntiden, Arkeologen Hjalmar Larsen, Ett vägskäl i västsvensk arkeologi – om museichef Nils Niklasson, John Bunyan Johansson – en sann amatör, Tinnberg och Gaebel – två förgrundsfigurer inom insjöarkeologin, Stenåldersforskaren Åke Fredsjö – några minnen, Carl-Axel Moberg – arkeologen som inte låter sig klassificeras.

Utgivare är Fornminnesföreningen i Göteborg och Göteborgs Stadsmuseum.