Fynd 2010

50 kr

Temat för detta nummer är vägar och vägminnen av olika slag – hålvägar, pilgrimsvägar, broar, gästgivareskjutsar, milstenar, väghållningsstenar mm. Turen längs Säveån kan förhoppningsvis locka till egna utflykter.

Utgivare är Göteborgs Stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg.