Fynd 1995 2

25 kr

Numret innehåller ett register över alla artiklar under tio år

Tidskriften Fynd firade tioårsjubileum i sin dåvarande form. Innehåller ett flertal register över dessa tio årgångar där du kan leta dig efter författare, ämne, tidsperiod och geografiskt område.

Utgivare är Göteborgs Arkeologiska Museum och Fornminnesföreningen.