Fynd 1990 2

25 kr

Kulturhistoriska riksintressen är temat för detta nummer av tidskriften.

I tre artiklar behandlas kulturhistoriska riksintressen i Göteborgs och Bohus län, Hallands län och Älvsborgs län samt separat artikel om Göteborgs kommun. Andra ämnen är sydhalländska stridsyxor samt utflyktsmålet Björsjöås och andra gårdar i Vättlefjäll.

Utgivare är Göteborgs Arkeologiska Museum och Fornminnesföreningen.