Fynd 1991 1

25 kr

Temat är keramik

Omslagsbilden visar ett vackert lerkärl som tillhör den så kallade trattbägarkulturen som fanns här i Norden under den yngre stenåldern för cirka 5 000 – 6 000 år sedan. Numret erbjuder en rad artiklar om forskning, utgrävningar och fynd av keramik från olika epoker.

Utgivare är Göteborgs Arkeologiska Museum och Fornminnesföreningen