Fynd 1990 1

25 kr

Odlingslandskapet med tonvikt på äldre tider är temat i detta nummer

Några av artiklarna handlar om fossil åkermark, spår i landskapet, en blommande gravhög, gamla marknamn – en försvinnande namnskatt och tegskiftets ursprung i Västsverige. Här finns också tips på utflykter till fem olika kulturlandskapsområden.

Utgivare är Göteborgs Arkeologiska Museum och Fornminnesföreningen.