Fynd 1988 2

25 kr

Forntida hus – utgrävda och i viss mån även rekonstruerade sådana – är temat i detta nummer. Exempel på rubriker: Västra Änghagen-huset, Valtersberg – liv och död för 2 000 år sedan, Nordens äldsta hus utanför Kalmar. Fornminnesföreningens stipendiat 1988 – Göran Andersson, upptäckare av tusentals hällristningar i Bohuslän – presenteras också.