Fynd 2012

50 kr

I detta nummer kan man läsa om gamla skelett, ansikten från forntiden, oväntade grävningsfynd, tappade och återfunna föremål, en stor fornlämningskarta med en mängd nålar, en kärnvapenhangar och en utflyktsbok med blommor och fjärilar och mycket annat.

Utgivare är Göteborgs Stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg.