Sorteringsschema för flinta

150 kr

Sorteringsschema för flinta – särtryck ur FYND rapporter 1978, kan enkelt kallas en klassiker inom arkeologiska kretsar, och har blivit obligatorisk läsning för många. Sorteringsschema för flinta används fortfarande flitigt av arkeologer runt om i landet.

Fornminnesföreningen i Göteborg har valt att trycka upp ett faksimil av denna klassiker.