FYND 2022

100 kr

Detta nummer av FYND tillägnas Stina Anderssons arkeologiska liv.

Stina har nyligen avgått från sitt nästan 40-åriga enga­gemang i FYND-redaktionen och detta är värt att upp­märk­samma. Det är inte bara hennes arbete med FYND som vi berättar om, utan vi teck­nar även hennes arkeologiska liv utifrån ett bredare, bio­­gra­fiskt pers­pek­tiv. Stina Anderssons liv har varit fyllt av arkeologi i flera olika for­mer och hennes bidrag till ämnet har i detta nummer uppmärksammats av såväl hennes närmaste kollegor som arkeologer som alla har beröringspunkter med hennes arkeologiska gärningar.

Innehållsförteckning:
Stina Anderssons arkeologiska liv
Åsa Engström
Hur bestämma flintredskap
Johan Wigforss
Kultberget i Unnered – början på något nytt
Marianne Lönn
Flinta, skvaltkvarnar och en båtgrav
Berit Hall
”Nafs-nafs” – Mitt liv med Sorteringsschema för flinta
Håkan Petersson
Hej Stina
Ulf Ragnesten
En gammal FYND-redaktionsmedlem berättar
Kristina Bengtsson