Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1945

50 kr

Detta nummer domineras helt av Hjalmar Lindroths artikel, över 116 sidor, om bohuslänska ortnamn och bohuslänsk bebyggelsehistoria.

Författare Hjalmar Lindroth
Utgivningsår 1946

I lager