Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1915

50 kr

Den inledande artikeln handlar om byggnadsstilen i Dragsmarks klosterkyrka. Därefter följer en text med rubriken En irisk-anglosaxisk kyrktyp i Bohuslän. Johan Alin berättar i en annan artikel om bronsåldershällristningar i närheten av Göteborg. Det finns också en text med rubriken Utgrävningar på Nya Lödöse mark sommaren och hösten 1915. Författare till den är Sixten Strömbom.

FörfattareJohan Alin och Sixten Strömbom
Utgivningsår1916