Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1920

50 kr

De längre artiklarna i detta nummer har följande rubriker: Skansen Juteskrämman och Kronan på Ryssåsen i Göteborg, En språklig kvarleva av en urgammal folktro, Nyupptäckta hällristningar i södra Bohuslän, Runinskriften på Hogastenen i Bohuslän – ett rättsdokument från 700-talet. Författare i detta häfte är bland andra Georg Sarauw och Hjalmar Lindroth.