Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1942

50 kr

Detta nummer innehåller två huvudartiklar. Den ena har rubriken En hällristning och ett ortnamn – en lockande sammanställning. Den andra handlar om Galtabäcksbåtens ålder och härstamning.

I lager