Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1930

50 kr

Den inledande artikeln är skriven av Sölve Gardell och temat är Om kors och korshus i medeltidens Bohuslän. Därefter följer en betraktelse av Philibert Humbla med rubriken Ett båtfynd vid gamla Lödöse. Olof Hasslöf har skrivit en artikel om kulturgränser i Bohuslän.

FörfattareSölve Gardell , Philibert Humbla, Olof Hasslöf
Utgivningsår1931

I lager