Fynd-meddelande, våren och hösten 1983

20 kr

Detta nummer innehåller register över Fornminnesföreningens publikationer under åren 1874-1979. Här finns alfabetiskt författare- och titelregister, kronologiskt register och ämnesregister.

Utgivare är Fornminnesföreningen i Göteborg