Fynd-meddelande, våren 1968

20 kr

Det första numret av Fynd-meddelanden.

Innehåller bland annat tips till söndagsvandrande fornvän, en artikel om äldsta båten i Frölunda och en text om ett slott som blev dyrt – Gamla Älvsborg.