Fynd-meddelande, våren 1972

20 kr

Detta nummer ägnas helt åt arkeologi.

Innehåll: Att välja för framtida behov, Arkeologin och de studerande, Undersökningsåret 1971, Askimsgrävningar, Göteborgs förhistoria förändrad?, Stenålder, Hällkisttid och bronsålder, Järnålder, Göteborgsk forntidslitteratur, C-14 diskuteras.