Fynd 2017

50 kr

I detta nummer tas läsaren med till ett antal platser längs med Göta älvs dalgång – från Bohus till Älvsborg.

Ur innehållet: Slottsbrunnen på Bohus (Thomas Löfberg), Likt och olikt på en strandboplats i Kviberg (Karolina Kegel och Ulf Ragnesten), Nya Lödöse – Gamlestaden – en ny stad (Christina Toreld), Spanska flottan kommer (Håkan Strömberg) Åhrsffiell som ble Rya Nabbe (Tom Wennberg), Sillsalteriwärk Lilla Aspholmen (Thomas Bergstrand).

Utgivare är Göteborgs Stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg.

I lager