Fynd 1992 2

25 kr

Temat är fornminnesinventeringar, främst i södra delen av Göteborgs och Bohus län

Här finns artiklar om bland annat boplatsinventeringar, fornlämningar i skärgården, övergivna by- och gårdstomter i göteborgstrakten. Dessutom berättas om en kanske 10 000 år gammal eldstad och en pålbyggnad i Tulebomossen.

Utgivare är Göteborgs Arkeologiska Museum och Fornminnesföreningen.