Offerplats Finnestorp – Grävredogörelse avseende arkeologisk undersökning 1902-2012

150 kr

Bengt Nordqvist med bidrag av Maria Paring och Caj Carlstein

Offerplats Finnestorp i Västergötland är en av få krigsbytesofferplatser i Europa som omfattats av arkeologiska undersökningar under 2000-talet. Fantastiska fynd av olika typer har påträffats som vittnar om långväga förbindelser, välförgrenade kontaktnät och ett samhälle i förändring. Medlemmar från Fornminnesföreningen i Göteborg deltog i utgrävningarna.

FörfattareBengt Nordqvist med bidrag av Maria Paring och Caj Carlstein
Utgivningsår2017

Slut i lager