Gastekar och väckefuror

175 kr

Ta med dig boken och gör en egen trädresa. Träd har tjänstgjort som väktare över människans väl och ve. I dess stam har sjukdom satts bort och kärlekslöften ristats. Ihåliga träd har fungerat som regnskydd, redskapsbodar och utgjort insynsskyddade kärleksnästen för älskande par. Vissa träd var hemvist för spöken eller till och med hållplats för Den onde själv. Många av dessa kulturhistoriskt intressanta träd finns fortfarande kvar ute i markerna. Boken berättar deras historia.

Boken är rikt illustrerad med teckningar och foton. Av de beskrivna träden är fem från Bohuslän, fyra från Halland och 28 från Västergötland. Vägbeskrivningarna i bokens slutkapitel gör det möjligt för den intresserade att själv ge sig ut på en mycket speciell trädresa.

FörfattareÅke Carlsson, Nils Forshed, Eva-Lena Larsson
Utgivningsår2007

I lager