Fångstfolk och bönder

80 kr

Hur levde forntidens människor i det område som idag är Göteborgs kommun, och hur förändrades deras samhälle under årtusendenas lopp? Var höll stenålders jägare och fiskare till? Hur kan det 2000 år gamla långhuset vid Torslandavallen sett ut? Varför innehåll den vikingatida graven i Kallerhamn så många båtnitar och varför låg pålspärren just där?

Om detta och mycket annat kan man läsa i boken Fångstfolk och bönder, skriven av arkeologer som arbetar vid Göteborgs Stadsmuseum. Boken bygger på resultaten av alla de undersökningar som gjorts i kommunen, framför allt under de senaste 40 åren, för att ge plats för vägar, bostäder och industrier. Detta är den första större sammanfattning av forntiden i Göteborg sedan boken Götaälvsområdets fornminnen kom 1923.

Innehåll

Stina Andersson

Då och nu. Vad har hänt sedan 1923?

Johan Wigforss

En göteborgsk arkeologihistoria

Johan Wigforss

Äldre stenålder. Jägare och fiskare

Stina Andersson

Yngre stenålder. Fångstmän och bönder

Stina Andersson

Bronsålder. Bronsgjutare och bönder

Ulf Ragnesten

Äldre järnålder. Smeder och bönder

Berit Hall

Yngre järnålder. Handelsmän och bönder

Stina Andersson

Gabriels lycka och Gossbydal. Två klassiskastenåldersboplatser i Torslanda

Johan Ling

Från hav till grav. Om figurristningar och skålgropar

Ulf Ragnesten

Lerkulornas gåta

Johan Wigforss

Dateringsmetoder

Johan Wigforss

Att finna fornlämningarmed hjälp av fosfatanalys

Johan Wigforss

Naturvetenskapliga analyser

Åsa Engström och Else-Britt Filipsson

Arkiv, magasin och bibliotek

Endast 1 kvar i lager