Björlanda

kr

Undertiteln på detta häfte är En kulturmiljö i fysisk riksplan. Här beskrivs Björlandaområdet som under årtusenden har erbjudit människorna möjlighet till bosättning och uppehälle.

Utgivare är Göteborgs arkeologiska museum i samarbete med Göteborgs historiska museum.

Utgivningsår1974

I lager