Från täta snår till blommande äng

90 kr

Här kan man läsa hur det går till att förvandla igenvuxna områden till blommande ängar med hjälp av sekatör, busksax, röjsåg och motorsåg samt inte minst lie och räfsa.

Utgivare är Föreningen för Kulturmark som ägnar sig åt att sköta en del fornlämningsområden, bland annat ängar.

Utgivningsår2018

Slut i lager