Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1931

50 kr

Den inledande texten handlar om några holländska fartygsskulpturer i Göteborgs Museum. Gerhard Fischer fortsätter sin artikelserie på norska om Bohus slott. Denna gång handlar det om utgrävningarna 1930. Artikeln går över 50 sidor med 19 illustrationer och foton.

FörfattareGerhard Fischer
Utgivningsår1932

I lager