FYND rapporter 1977

50 kr

I denna årsrapport redogörs för utgrävningar i Kobbegården Askim, Steneby Björlanda, Östergärde Björlanda, Sannegården Lundby, Kyrkbyn Lundby och Röd Torslanda. Dessutom innehåller rapporten två längre texter. Den ena har rubriken Det agrara kulturlandskapets utveckling i Göteborg – ett rekonstruktionsförsök. Den andra texten har rubriken Bebyggelseutveckling kring nedre Göta Älv från medeltid till cirka 1700.

Utgivare är Göteborgs Arkeologiska Museum.