FYND rapporter 1980-81

50 kr

I denna årsrapport redogörs för utgrävningar i Rödbo, Torslanda och Västra Frölunda. Det finns också en text med kartor och foton om en inventering av fornsaker i privat ägo som gjordes i Björlanda och Torslanda. Dessutom en sammanställning över rösen och stensättningar i Göteborg som undersöktes 1960-70.

Utgivare är Göteborgs Arkeologiska Museum.