FYND rapporter 1979

50 kr

I denna årsrapport redogörs för utgrävningar i Björlanda, Arendal , Brännö, Säve, Näset och Önnered. Cirka 140 sidor ägnas åt undersökningen och bevarandet av Drottning Hackas grav.

Utgivare är Göteborgs Arkeologiska Museum.