FYND rapporter 1974

50 kr

I denna årsrapport över 437 sidor redogörs för utgrävningar på ett 30-tal platser. De flesta avser stenåldern, men även brons- och järnåldern finns representerade. Exempel på platser är Askim, Backa, Björlanda, Sandarna, Lundby, Säve, Tuve och Västra Frölunda. Rapporten innehåller också en uppsats om fornlämningar och benmaterial i Göteborgsområdet under järnåldern.

Utgivare är Göteborgs Arkeologiska Museum.