Göteborg 1713: en visuell mikrohistoria

295 kr

Under början av 1700-talet förändrades Göteborg. Stadens invånare, tomter och bebyggelse kom i allt större utsträckning att bevaras inom en tidigmodern struktur.

Göteborg 1713 – en visuell mikrohistoria är en gedigen bok, som handlar om stadens invånare och deras möjligheter att själva definiera sin omgivning under århundradets inledande decennier. Staden i boken är en plats i förändring som i skuggan av stora nordiska kriget (1700–1721) börjar forma grunderna till den framväxande identiteten som en av Sveriges främsta hamnstäder.

Genom en kombination av illustrationer och textfragment erbjuder boken en utvidgad läsning om en tongivande tid i stadens äldre historia. Göteborg är i denna bok en stad som i gränslandet mellan bildkonst och historia utmanar läsaren att reflektera över hur arkiven villkorar det förflutna.

 

Författaren Karl Vesterberg är bildkonstnär och doktorand vid Lunds universitet. Se mer av hans konst på hans hemsida Traditional Maps.

I lager (kan restnoteras)