Med kollektivtrafiken till förhistorien

80 kr

En vägvisare till 17 fornlämningsmiljöer, med kartor och illustrationer i Göteborgsområdet. De har valts med tanke på att de ska vara enkla att nå med hjälp av kollektivtrafiken.

FörfattareAnders Gustafsson och Håkan Karlsson
Utgivningsår2001

I lager