Rapport stadsarkeologisk undersökning i Göteborg 1979-80

50 kr

I denna rapport redogörs för utgrävningar i kvarteren Enigheten, Vindragaren, Stadskvarnen och Vadman.

Utgivare är Göteborgs Historiska Museum.

Utgivningsår1982