Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1924

50 kr

Detta nummer inleds med en artikel av Arvid R Molander som har rubriken Från det bohuslänska sillfiskets historia. Ernst Hörman bidrar med en text på temat Tomtningarna på Skeppsholmen vid Lysekil – några bidrag till belysandet av bebyggelseförhållandena i mellersta Bohuslän i slutet av 1500-talet.

FörfattareArvid R Molander , Ernst Hörman
Utgivningsår1925

I lager