Fynd 1965

20 kr

Innehåll, bland annat: Styrsö forntid, Tynnered – hällkista, boplats, gravfält, ”Grotta” i bergsjöområdet, En jordspolningsapparat.