Fynd 1962

20 kr

Denna utgåva ägnas åt Kungälvsbygden. Texterna har följande rubriker: Före Kungahälla, Stenålderboplatsen vid Göddered, En gravhög från bronsåldern i Kareby socken, Några anteckningar om ett flatmarksgravfält i Ytterby socken, Ett gravfynd med romerskt bronskärl?, Gravfältet i Vikingaparken vid Komarken i Kungälv, Västra Komarken.