Fynd 1964

20 kr

Detta nummer är en partsinlaga i en process. Parterna kan benämnas de Forntida och De Framtida. De Framtida är inbyggarna i Göteborg. De Forntida är de som under förhistoriska årtusenden verkat i samma område. Innehåll, bland annat: Var finns boplatserna? Enfaldig backe i Bräcke, Arendal i Göteborg – ett fornminnesområde försvinner, Forngravarna i Härlanda, Göteborg II. Gravfält B, Ett gravfält i Partille, Göteborgska stensättningsgåtor.