Fynd 1967

20 kr

Innehåll bland annat: 10 års Fynd, Ett inlands flintplatser, Stenåldersboplatser vid Backa i Nödinge, Bergsjöområdet, Hjällsnäs i Stora Lundby, Bönders offer.