Fornminnen och historia 1909

50 kr

Detta nummer innehåller tre längre artiklar. Den första handlar om Bohusläns bygdeborgar och är skriven av Wilhelm Berg. Han har även skrivit den andra artikeln som har rubriken En medeltida sigillstamp. Det gäller den sigillstamp av brons som hittades i ruinen efter klosterkyrkan i Dragsmark. Den tredje artikeln, av lektor Karl H. Lindberg, har rubriken Sägner och visor från Norra Bohuslän.