Fornminnen och historia 1900

50 kr

Hela detta häfte ägnas åt ruinen efter Karlsborgs fäste söder om Hamburgsund i Bohuslän. Det var Wilhelm Berg som undersökte ruinen och han har även skrivit artikeln.