Fornminnen och historia 1884

50 kr

Detta nummer omfattar närmare 300 sidor med många fina illustrationer och kartor. Artiklar med rubrikerna Om Bohusläns införlivande med Sverige, Myntfyndet från Mölndal, Bohusläns fasta fornlämningar från hednatiden, Bohuslänska fornsaker från hednatiden, Bohuslänska runinskrifter.

Slut i lager