Fornminnen och historia 1899

50 kr

Numret innehåller en mycket utförlig artikel om Dragsmarks kloster. Artikeln är skriven av Wilhelm Berg som i slutet av 1800-talet gjorde utgrävningar i området.