Fornminnen och historia 1904

50 kr

Innehållet domineras av en artikel över 115 sidor där Wilhelm Berg berättar om Olofsborgs befästning som låg vid Södra Bullaresjön. Berg skriver dels om befästningens historia dels om de utgrävningar han genomförde där i början av 1900-talet. Wilhelm Berg har också skrivit en kortare artikel om Älvsborgs slott i Göteborg som är ett tillägg till den artikel han skrev i häftet 1902.

FörfattareWilhelm Berg