Bronsåldersrösen i Västra Götalands län med nationella utblickar

225 kr

I boken får läsaren bekanta sig med många av Västra Götalands läns imponerande och monumentala gravrösen och förhoppningsvis uppleva
mystiken och fascinationen kring dessa monument. Läsaren kommer också att få en god inblick i det bakomliggande bronsålderssamhället som under sin
drygt tusenåriga existens var ett samhälle i ständig förändring. En av orsakerna till detta var öppenhet mot internationella kontakter och mottaglighet för kontinentala impulser och influenser.

Bokens kartmaterial underlättar för den som med egna ögon vill uppsöka och uppleva dessa monument. Ofta är de högt belägna på vackra platser med en
vidunderlig utsikt över landskap och hav.

Utgivningsår: 2022

I lager