Bronsåldersrösen i Västra Götalands län med nationella utblickar

250 kr

I boken får läsaren bekanta sig med många av Västra Götalands läns imponerande och monumentala gravrösen och förhoppningsvis uppleva mystiken och fascinationen kring dessa monument. Läsaren kommer också att få en god inblick i det bakomliggande bronsålderssamhället som under sin drygt tusenåriga existens var ett samhälle i ständig förändring. En av orsakerna till detta var öppenhet mot internationella kontakter och mottaglighet för kontinentala impulser och influenser.

Bokens kartmaterial underlättar för den som med egna ögon vill uppsöka och uppleva dessa monument. Ofta är de högt belägna på vackra platser med en vidunderlig utsikt över landskap och hav.

Utgivningsår: 2022

I lager