Björsjöås – En gård i Göteborgs inland

150 kr

Gården Björsjöås ligger i Vättlefjäll några mil nordost om Göteborg. Denna gård har redovisats som kulturhistoriskt intressant i olika planeringssammanhang och ligger i ett marginalområde där det inte längre går att driva ett lönsamt jordbruk. Som ett led i arbetet med att försöka bevara gården startades ett forskningsprojekt. Skriftens undertitel är ”Näringsfång speglat i en arkeologisk undersökning och jämfört med skriftliga uppgifter och muntlig tradition”.

TitelBjörsjöås – En gård i Göteborgs inland
FörfattareBerit Sandberg
Utgivningsår1987

Slut i lager