Stenåldersforskningen i Bohuslän

50 kr

Doktor Johan Alin var under många år sysselsatt med förarbeten till en stor publikation över Bohusläns stenålder. Denna skrift var tänkt som inledning till hela det stora, tyvärr ofullbordade verket. Skriften utgör en sammanfattning av resultaten av de många årens forskningar i bohuslänska bygder.

Titel Stenåldersforskning i Bohuslän
Författare Johan Alin
Utgivningsår 1953

I lager